Firemní vzděláváníkurzy a semináře

Semináře určené zejména:

  • manažerům, obchodním zástupcům, personalistům a pracovníkům v administrativě
  • lidem, kteří reprezentují firmu a komunikují se zákazníky
  • zaměstnancům státní sféry (školství, zdravotnictví, městské úřady a d.)
  • osobnostem veřejného života.

1) Síla Image

První dojem je rozhodující. V dnešním světě plném silné konkurence obvykle nedostaneme druhou šanci. Pouze několik málo sekund nám stačí k tomu, abychom si udělali na druhého názor. První špatný dojem může dopředu zničit naše šance na úspěch a to ještě dříve než stačíme otevřít ústa. „Faux Pas“ může zničit i šance velmi schopných a talentovaných lidí.

Tento seminář je postaven tak, aby účastníci nabyli schopnosti a znalosti nezbytné pro zajištění jejich osobní a profesionální image bez negativního ovlivnění efektivity jejich obchodního úsilí.

2) Vyhrát ve světě plném silné konkurence

Konkurence je nám stále v patách a má pozitivní vliv na trh, neustále se porovnává jeden produkt s druhým, jeho cena, kvalita a důležitost. Naše produkty a služby se proto musí stále rozvíjet a být napřed oproti konkurenci. Nicméně, ti kteří pracují v marketingu či v prodeji musí vědět, jak rychle a efektivně uvést na trh sami sebe, získat důvěru a pozornost toho komu zkoušejí prodat.

Tento seminář je připraven tak, aby naučil účastníky vynikat v umění sebe prosazení, schopnost získat důvěru lidí se kterými uzavírají obchod, a jak vzbudit zájem ostatních aby poslouchali, uvěřili a nakonec i koupili.

3) Profesionální etiketa (Ne, žertovným e-mailům a faxům, prosím!)

V dnešním prostředí mnoha kultur a globálního businessu, již nestačí dokonalá znalost prostředí, ve kterém se pohybujete. Dobré chování způsobuje, že se ostatní cítí spokojeně a jsou schopni spolu vycházet; stává se tak stále důležitějším pro úspěch v zaměstnání. Bez těchto dovedností, neriskujete pouze ztrátu zákazníků, ale i podporu svých kolegů a partnerů.

Od vhodného oblečení, představení se, k mobilním telefonům a email etiketě, tento seminář zahrnuje informace jak se vyhnout hrubým společenským chybám a zajistit posluchačům jak se náležitě ovládat v každé byznys situaci.

4) Síla osobní Image – jak dosáhnout svého, jak to využít

Seminář je zaměřen na posílení osobní komunikace a sebevědomí. Tento seminář je sestaven tak, aby účastníci byli po absolvování schopni získat vždy pozitivní odezvu v každé situaci.

5) Etiketa

Seminář je zaměřen na základy společenského chování, první kontakty (představení, pozdravy, podání ruky), na etiketu všedního dne. Účastníci se seznámí s pravidly pro pracovní styk (obchodní jednání, etiketa na internetu, telefony), praktickými radami při pořádání jednotlivých akcí, jejich smysl a význam, ale také jak přijímat pozvání a účastnit se takových to akcí, očekávání hostitele.
Stolování - pravidla stolování, pořadí chodů, speciální jídla.

6) Verbální komunikace

V rámci semináře projdou posluchači analýzou vlastního komunikačního stylu a budou tak mít možnost odhalit případné nedostatky v osobní komunikaci. Dozví se jak optimalizovat a zefektivnit způsob komunikace.

7) Neverbální komunikace a psychologie barev

Účastníci semináře se dozví, jak důležitý je první dojem, kterým působíme na okolí a jak ovlivnit dojem, který děláme na druhé. Účinek mimiky, gest, fyzické vzdálenosti, správná interpretace signálů těla druhých a význam barev

8) Diplomatický protokol

Protokolární pořadí služebních hodností, diplomatická listina, diplomatické výsady a imunity, diplomatické vysvětlení jednotlivých imunit a upozornění na některá drobná specifika, mezinárodní právo a jeho využití, konference.

9) Firemní marketing

Seminář je určen především pro zaměstnance, kteří nepracují v marketingu např. pro obchodní zástupce.

Účastníci budou seznámeni se základy marketingu a rovněž se dozví co je to firemní a produktová strategie a proč je důležité ji dodržovat.

10) Marketing a reklama pro malé podnikatele

Seminář je určen především pro malé podnikatele.

Účastníci se dozví, jak zaujmout a oslovit případného zákazníka, jak vylepšit image v podnikání, co je to reklama a proč je důležitá.

CrossM s.r.o.
V Nových domcích 272/5
102 00 Praha 10
737 203 166
jana.dosoudilova@crossm.cz